starosti o své finance
nechejte na nás
a můžete se věnovat
ostatním věcem

daňové poradenství

 • zpracování daňových přiznání
  (daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně silniční)
 • registrace plátce daně z přidané hodnoty
 • poradenství v daňových aspektech podnikání
 • daňový audit
 • daňová přiznání a poradenství veřejně prospěšným poplatníkům (neziskovým organizacím)

ekonomické výkazy
a kontrola

 • tvorba business plánů
 • kontrola efektivity ekonomických procesů
 • integrace informací z účetnictví do ukazatelů ekonomicko-strategického rozhodování
 • Intrastat - vykazování statistiky vnitro-unijního obchodu se zbožím
 • statistické výkazy - zpravodajská povinnost pro Český statistický úřad
 • výkazy BMO (Škoda, VW, Audi, Kia)

účetní služby

 • kontrola účetnictví a jeho výstupů
 • účetní poradenství – metodický dohled nad systémem zpracování účetnictví
 • tvorba vnitropodnikových směrnic
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování mzdové a personální agendy
 • vyhotovení účetní závěrky
 • sledování sald pohledávek a závazků
 • zastupování před úřady na základě plné moci
Ivana Šáchová

Ing. Ivana Šáchová

ivana.sachova@30osm.cz
+420 777 911 501
LinkedIn

daňový poradce č. 5200Vzdělání

VŠE Praha
Fakulta financí a účetnictví
obor finance

O nás

Společnost 30.osm s.r.o. vznikla v roce 2014, od roku 2017 zapsána v seznamu Komory daňových poradců jako daňově-poradenská společnost.
Ve vedení společnosti je Ing. Ivana Šáchová, která je od roku 2017 evidována v seznamu Komory daňových poradců jako daňový poradce ev.číslo 5200.
Naše kancelář se zabývá vedením účetnictví a daňové evidence, zpracováním mezd a personalistiky, a v neposlední řadě daňovým poradenstvím. Své služby poskytujeme zejména pro podnikatelské subjekty.
Hlavním cílem společnosti je spokojenost našich klientů, které se snažíme dosáhnout zejména vysokou kvalitou poskytovaných služeb a profesionálním přístupem našich zaměstnanců. Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce, kterou máme s většinou našich klientů.

Žádost o schůzku

Kontakt

30.osm s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 387
686 01 Uherské Hradiště
+420 777 911 501


Fakturační údaje

30.osm s.r.o.
Tř. Marsála Malinovského 387
686 01 Uherské Hradiště
02728346
Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 82304